Efekty działalności

* W ciągu 18 lat działalności Stowarzyszenie swoim działaniem objęło region północno - zachodniej części kraju, udostępniając narzędzia pomagające aktywizować rynek pracy oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem działalności jest m.in.:
* Przeszkolenie ponad 7000 osób. Głównymi beneficjantami szkoleń grupowych i indywidualnych, są osoby bezrobotne oraz kadry małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia prowadzone przez Ośrodek Szkoleniowy dotyczą przede wszystkim:
  • technik przedsiębiorczości (rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej),
  • zarządzania,
  • marketingu,
  • rachunkowości i księgowości,
  • poruszania się po rynku pracy,
  • eksportu,
  • dostępnych źródeł finansowania oraz inne.
* Doradztwo proste i specjalistyczne świadczone dla blisko 1200 osób rocznie w różnych dziedzinach przedsiębiorczości, w tym doradztwo finansowe i prawne.
* realizacja programu "Osłonowo - aktywizacyjnego dla byłych pracowników PGR" we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - utworzenie Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym zlokalizowano 33 małe przedsiębiorstwa rodzinne,
* Utworzenie Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym zlokalizowano 33 małe przedsiębiorstwa rodzinne, dzięki realizacji programu "Osłonowo - aktywizacyjnego dla byłych pracowników PGR" we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
* Wejście w 1997r. w sieć Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie,
* Prowadzenie w latach 2000 / 2003 Punktu Konsultacyjno - Doradczego dla MSP w ramach programu Rządowego "Kierunki działań Rządu wobec MSP",
* Utworzenie Funduszu Pożyczkowego w kwocie 1200000 PLN ze środku Banku Światowego oraz jego dokapitalizowanie do kwoty 2000000 PLN przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Fundusz dotychczas udzielił ponad 200 pożyczek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz firmom na działania inwestycyjne,
* Zdobycie wielu partnerów w kraju i zagranicą, z którymi wspólnie realizowane były projekty szkoleniowo - doradcze m.in. projekty wymian i staży międzynarodowych w ramach programów Leonardo Da Vinci,
* Wdrożenie certyfikatu jakości we wszystkich obszarach działania tj.: usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe,
* Wdrożenie certyfikatu jakości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we wszystkich obszarach działania tj.: usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Stowarzyszenie jest obecnie w fazie wdrażania Certyfikatu Jakości zgodnego z ISO 9001:2001,
* Pomoc przedsiębiorcom w sporządzaniu projektów finansowanych ze środków unijnych,
* Stworzenie Filii Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Strzelcach Krajeńskich, biura Agro – Info oraz biura informacji turystycznej i gospodarczej,
* wejście do półfinału konkursu "Pro Publico Bono" organizowanego przez Kancelarię Premiera, z projektem Wiejskiego Inkubatora

 

 

 

Nazwa projektu

Instytucja wdrażająca i wartość podpisanej umowy

Termin realizacji

Ilość uczestników

PROJEKTY

1

Projekt PN. „Podajmy sobie dłonie” – aktywizacja kobiet z wiejskich społeczności lokalnych w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – EFS 

Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej w Warszawie

725 927,85  PLN

01.06.2006-30.11.2007

60 osób

2

Projekt PN. „Twój biznes-Twoja szansa – aktywne wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w powiecie strzelecko – drezdeneckim” – priorytet 2 działanie 2.5 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze

605 597,25 zł

01.11.2006-31.03.2008

30 osób

3

Projekt PN. „Razem skuteczniej –kształcenie społeczności lokalnych metoda na zrównoważony rozwój w ramach Po KL ze środków EFS działanie 6.3

WUP w Zielonej Górze

49 900,00 zł

01.09.2009-30.06.2010

20 osób

 

FUNDUSZ POŻYCZKOWY

 

 

Nazwa Funduszu

Instytucja wdrażająca/wartość podpisanej umowy

Data podpisania umowy

Wartość udzielonych pożyczek

1

Projekt” Rozwój Małej Przedsiębiorczości” TOR#10 na kapitał pożyczkowy Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach postanowień pożyczki między MBOiR a Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

549 420,00 zł

30.12.1994r.

5 079 019,00zł

2

Dotacja na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego  - na podstawie paragrafu 39 rozporządzenia Rady Ministrów z 20.02.2003r. w sprawie działań podejmowanych przez PARP w Warszawie na podstawie dokumentu Pt. „Kapitał dla przedsiębiorczych na lata 2002-2006”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

660 000,00 zł

16.12.2003

2 040 700,00zł

3

Dofinansowanie projektu „Dokapitalizowanie Funduszu pożyczkowego w Dobiegniewie” w ramach LRPO na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego” Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w zielonej Górze

3 000 000,00zł

01.12.2009

3 386 000,00zł

SZKOLENIA

 

Nazwa szkolenia

Zlecający

Termin realizacji

Ilość uczestników

1

Księgowe techniki komputerowe w ramach projektu „ Przedsiębiorczość i aktywność szansą dla bezrobotnej młodzieży z Powiatu strzelecko – drezdeneckiego” - działanie 1.2 perspektywy dla młodzieży EFS SPO RZL

PUP Strzelce Krajeńskie

12.05.2006-14.06.2006

10 osób

2

„ Działalność gospodarcza”

PUP w Międzyrzeczu

11.06.2007-15.06.2007

15 osób

3

„Komputer w firmie” w ramach projektu EFS SPO RZL działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczaanie długotrwałego bezrobocia

PUP w Strzelcach Krajeńskich

12.10.2007-09.11.2007

9 osób

4

„ Zastosowanie komputera w firmie” w ramach EFS SPO RZL działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

PUP w Strzelcach Krajeńskich

14.11.2007-12.12.2007

8 osób

5

„ Metody poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości” ze środków EFS SPO RZL Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

 

 

PUP w Strzelcach Krajeńskich

19.11.2007-03.12.2007

10 osób

6

„ Aktywne metody poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości” EFS SPO RZL działanie 1.2 perspektywy dla młodzieży

PUP w Strzelcach Krajeńskich

07.12.2007-20.12.2007

13 osób

7

„ Mój mały biznes” – z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej   w ramach projektu lokalnego „ Stawiam na siebie” ze środków Funduszu Pracy

PUP w Strzelcach Krajeńskich

07.05.2008-21.05.2008

7 osób

8

„ Mój mały biznes”  z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej ze środków EFS PO KL  2007-2013

PUP w Strzelcach Krajeńskich

07.05.2008-21.05.2008

15 osób

9

„ Mój mały biznes”  z zakresu przedsiębiorczości

PUP w Międzyrzeczu

15.05.2008-31.12.2008

180 osób

10

„ Mój mały biznes”  z zakresu przedsiębiorczości

PUP w Strzelcach Krajeńskich

16.06.2008-27.06.2008

12 osób

11

„Stawiam na siebie” – program regionalny Lubuskie naszą Przyszłością ze środków funduszu Pracy

PUP w Strzelcach Krajeńskich

16.06.2008-27.06.2008

12 osób

12

„Aktywna integracja osób z terenu Gminy Dobiegniew zagrożonych wykluczeniem społecznym – z modułem przedsiębiorczości” ze środków EFS

OPS w Dobiegniewie

01.10.2008-30.10.2008

01.08.2008-30.09.2008

15 osób

13

„ Mój mały biznes”  z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej ze środków EFS PO KL  2007-2013

PUP w Strzelcach Krajeńskich

07.10.2008-20.10.2008

18 osób

14

„ Mój mały biznes” – z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej   w ramach projektu lokalnego „ Stawiam na siebie” ze środków Funduszu Pracy

PUP w Strzelcach Krajeńskich

07.10.2008-20.10.2008

9 osób

15

„Nowe możliwości na rynku pracy z modułem przedsiębiorczości w tym spółdzielnie socjalne” ze środków Funduszu dla organizacji pozarządowych

CIS w Gorzowie Wielkopolskim

22.12.2008-27.01.2009

8 osób

16

Szkolenie przedsiębiorczości ze środków EFS PO KL

PUP w Międzyrzeczu

16.03.2009-20.03.2009

10 osób

17

„ Mój mały biznes”  z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej ze środków EFS PO KL  2007-2013

 

PUP w Strzelcach Krajeńskich

16.03.2009-27.03.2009

16 osób

18

„ Mój mały biznes” – z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

PUP w Strzelcach Krajeńskich

16.03.2009-27.03.2009

8 osób

19

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

PUP w Międzyrzeczu

06.04.2009-31.12.2009

120 osób

20

„Tematyka przedsiębiorczości w pracy z klientem” usługi szkoleniowe specjalistyczne dla doradców zawodowych

WUP w Zielonej Górze

04.05.2009-06.05.2009

32 osoby

21

Szkolenie przedsiębiorczości ze środków EFS  PO KL

PUP w Międzyrzeczu

25.05.2009-29.05.2009

7 osób

22

Szkolenie przedsiębiorczości ze środków EFS  PO KL

PUP w Międzyrzeczu

25.05.2009-29.05.2009

10 osób

23

„Aktywna integracja osób z terenu Gminy Dobiegniew zagrożonych wykluczeniem społecznym – z modułem przedsiębiorczości” ze środków EFS

OPS w Dobiegniewie

01.08.2009-30.09.2009

10 osób

24

Szkolenie przedsiębiorczości ze środków EFS  PO KL

PUP w Międzyrzeczu

17.08.2009-21.08.2009

13 osób

25

„Mój mały biznes„  z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

PUP w Strzelcach Krajeńskich

09.08.2010-20.08.2010

15 osób